10:03, 17/03/2023

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I

Ngày 17-3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2023. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ngày 17-3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2023. Ông Nguyễn Văn Ghi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Quý I, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 25 tổ chức đảng và 39 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 14 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận có 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm;  đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên. UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 6 tổ chức đảng.

Ông Nguyễn Văn Ghi chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Ghi chủ trì hội nghị.


Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Ghi yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Ông cũng yêu cầu UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đã đề ra; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.


Thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp huyện tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Trung ương; tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và việc khắc phục hậu quả các sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Cam Lâm.


ĐÌNH LÂM