07:03, 17/03/2023

Tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2027

Chiều 17-3, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2027. Đến dự có Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

Chiều 17-3, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2027. Đến dự có Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.


Chi hội Luật gia Sở Tư pháp hiện có 16 hội viên. Nhiệm kỳ 2019-2023, các hội viên đã tham gia tích cực vào nhiều công tác của Sở Tư pháp. Sở đã tổ chức được 6 hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho hơn 830 đại biểu; chủ trì thực hiện 43 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng khác và phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật khác. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) trợ giúp pháp lý cho 274 người; tư vấn tại chỗ cho 13 đối tượng có đơn yêu cầu; tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng 424 vụ việc... Sở Tư pháp hoàn thành đúng, trước hạn và có hiệu quả 100% các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp khóa mới ra mắt.
Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Sở Tư pháp khóa mới ra mắt.


Nhiệm kỳ 2023-2027, chi hội sẽ chú trọng phát triển hội viên ở các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà những người thôi tham gia Ban Chấp hành Chi hội.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà những người thôi tham gia Ban Chấp hành Chi hội.


Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi hội khóa mới gồm 3 người.


N.V