10:03, 16/03/2023

Công an tỉnh Khánh Hòa: Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06

Chiều 15-3, Tổ công tác Đề án 06 của Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiều 15-3, Tổ công tác Đề án 06 của Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Qua 1 năm triển khai Đề án 06, công tác làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả cho việc chia sẻ, kết nối. Công tác cấp căn cước công dân, định danh điện tử được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Việc thực hiện 11 thủ tục hành chính thiết yếu của lực lượng công an đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các dịch vụ công thiết yếu tăng từ 26% trong năm 2022 lên 62% trong quý I/2023. Công tác tuyên truyền về Đề án 06 được đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là việc hướng dẫn, cài đặt ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNEID) trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn.


Tại cuộc họp, các thành viên trong tổ đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.


LAN PHƯƠNG