05:03, 17/03/2023

Các đơn vị quân đội tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

Ngày 17-3, Các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân gồm Lữ đoàn 101, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 955 tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

* Ngày 17-3, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 

Các thí sinh thi soạn thảo giáo án trình chiếu tại Lữ đoàn 101
Các thí sinh thi soạn thảo giáo án trình chiếu tại Lữ đoàn 101.

Hội thi có 21 thí sinh tham gia. Các thí sinh thi tài qua các nội dung: Thi trắc nghiệm; thi soạn thảo giáo án trình chiếu; thi thực hành giảng bài và thi hiểu biết. Kiến thức thi xoay quanh những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân từ năm 2019 đến nay; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; nội dung “Quy chế công tác giáo dục Chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ Việt Nam”...

Hội thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị...

* Cùng ngày, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 cho các cán bộ chính trị của cơ quan, đơn vị trong toàn lữ đoàn.

Hội thi tại Lữ đoàn 146
Hội thi tại Lữ đoàn 146

Các thí sinh đã tham gia thực hiện 3 nội dung thi: Soạn thảo bài giảng; thực hành bài giảng sử dụng trình chiếu Power Point; thi kiến thức, xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào các chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng và giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân thời kỳ mới... Ngoài ra, các thí sinh thi thể hiện các kỹ năng về điều lệnh và khả năng tin học.

* Cùng ngày, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp lữ đoàn năm 2023.

Hội thi tại Lữ đoàn 955
Hội thi tại Lữ đoàn 955

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Soạn bài giảng; phần thi thực hành bài giảng; thi kiến thức. Hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lí giáo dục chính trị; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; là dịp để học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau của cán bộ chính trị trong toàn đơn vị.

VĨNH THÀNH