09:02, 02/02/2023

Thành ủy Cam Ranh và Huyện ủy Diên Khánh: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên

Sáng 2-2, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 23 đảng viên, gồm: 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 2-2, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 23 đảng viên, gồm: 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.


. Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 23 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng tại nhà cho 1 đảng viên.


Phan Hương - Võ Hoàng Ngân