08:02, 20/02/2023

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong: Hội đồng thẩm định đồng ý trình Thủ tướng phê duyệt sau khi hoàn thiện

Ngày 20-2, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 20-2, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Chú thích:

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn kết luận hội nghị.

 


Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh cảm ơn Hội đồng thẩm định đã góp ý, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tư vấn để hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Khu Kinh tế Vân Phong là vùng động lực phát triển không chỉ của Khánh Hòa mà còn của cả nước. Vân Phong hội tụ tiềm năng để phát triển công nghiệp, cảng biển nước sâu, du lịch cao cấp, nuôi trồng thủy sản... Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định, tỉnh sẽ hoàn thiện đồ án đạt chất lượng cao nhất.

 

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại hội nghị


Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá, đây là đồ án rất quan trọng; được nhiều ý kiến góp ý chất lượng, tâm huyết của các bộ, ngành, hội nghề nghiệp. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Khánh Hòa và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, khẩn trương giải trình tiếp thu, hoàn thiện tờ trình để Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo thẩm định.


Tại hội nghị, tất cả thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án sau khi được chỉnh sửa, hoàn thiện theo các góp ý.


VĂN KỲ