01:08, 16/08/2022

Nha Trang: Bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 5.450 cán bộ, giáo viên

Ngày 15 và 16-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 5.450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố và các trường THPT trên địa bàn bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 114 điểm cầu. Tại điểm cầu Thành ủy Nha Trang, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đến dự và truyền đạt nội dung chuyên đề.

Ngày 15 và 16-8, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 5.450 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố và các trường THPT trên địa bàn bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 114 điểm cầu. Tại điểm cầu Thành ủy Nha Trang, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đến dự và truyền đạt nội dung chuyên đề.


Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được quán triệt một số nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản liên quan; Kết luận số 01 ngày 18-5-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy, Thành ủy. Các đại biểu còn được thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2022; kết quả năm học 2021 - 2022 và nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.


THU HƯƠNG