10:07, 07/07/2022

Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng huấn luyện

10 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

10 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.


Kết hợp giữa huấn luyện và xây dựng chính quy


Những năm qua, công tác huấn luyện luôn được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nhờ vậy, công tác huấn luyện ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng và đạt kết quả cao.

 

Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện Khánh Sơn năm 2022.

Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự huyện Khánh Sơn năm 2022.


Hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quyết liệt, chặt chẽ, gắn công tác huấn luyện với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tập trung quán triệt cho các cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện; chú trọng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện và tập huấn cán bộ sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn chú trọng tăng cường kiểm tra, phúc tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị trong chuẩn bị và thực hành huấn luyện nhằm bảo đảm chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước.


Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu


Chương trình huấn luyện trong LLVT tỉnh không ngừng được đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thao trường, bãi tập, mô hình học cụ ngày càng được củng cố, đáp ứng tốt công tác huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu cải tiến vũ khí trang bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng huấn luyện; luôn bám sát nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo quy định, bảo đảm đúng thời gian, đủ nội dung, đạt được các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, luôn bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và giáo trình mới, kết hợp huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo phương án, tình huống chiến đấu.


Trong huấn luyện binh chủng, các đơn vị thực hiện đúng chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, hàng năm quân số tham gia đạt 98,5% trở lên. Chế độ học tập, giáo dục chính trị cho các đối tượng được duy trì nghiêm, quân số học tập chính trị hàng năm đạt 98,5% trở lên, riêng các đơn vị bộ đội tập trung đạt 100% quân số. Hàng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ, 90% cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được huấn luyện theo phân cấp; huấn luyện chiến sĩ mới từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng.


Trong diễn tập khu vực phòng thủ, chú trọng huấn luyện nội dung thực binh, đặc biệt là huấn luyện lực lượng dự bị động viên và thực hành bắn đạn thật trong diễn tập các địa phương, bảo đảm đúng hình thức chiến thuật, kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. Huấn luyện hậu cần, kỹ thuật, cứu hộ cứu nạn, dự bị động viên… được tiến hành đúng kế hoạch hàng năm, chất lượng từng bước được nâng lên…


Đại tá Trịnh Việt Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nói chung và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nói riêng, chất lượng công tác huấn luyện ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác huấn luyện sát với đường lối quân sự, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Đảng, trực tiếp là các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới tư duy của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.


THẾ ANH