11:06, 17/06/2022

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ khó khăn trong cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt

Sáng 17-6, ông Lê Hữu Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Khánh Việt.

Sáng 17-6, ông Lê Hữu Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Khánh Việt.
 
 
Đến nay, Tổng Công ty Khánh Việt đã hoàn thành việc thoái vốn tại 11 doanh nghiệp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra; thực hiện xong công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa. Tổng công ty đã hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất tại Khánh Hòa; còn 4 cơ sở nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh và 1 cơ sở nhà đất tại TP. Hà Nội vẫn còn vướng mắc, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
 
Ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước Tổng Công ty Khánh Việt, giai đoạn 2021 - 2025. Về phương án sắp xếp cơ sở nhà đất tại Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy trước ngày 30-6. Về việc sắp xếp cơ sở nhà đất tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, ông yêu cầu Tổng Công ty Khánh Việt phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Hà Nội…
 
Đình Lâm