10:06, 17/06/2022

Ngày 28-6: Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng đại dương xanh"

Chiều 17-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Khát vọng đại dương xanh". Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Chiều 17-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh”. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 28-6 với 2 điểm cầu Hà Nội và Khánh Hòa; được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và các địa phương, các hạ tầng truyền thông Internet.


Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ đã được phân công. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa… tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá chương trình cầu truyền hình.


Theo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (đơn vị đầu mối tổ chức chương trình), kịch bản cầu truyền hình gồm 2 phần: Việt Nam là một quốc gia biển; Việt Nam chung tay vì một đại dương hòa bình và bền vững.


X.T