10:06, 17/06/2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa ký kết quy chế phối hợp trong phòng, chống tham nhũng

Chiều 17-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Chiều 17-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Ông Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự.

 

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp.


Nội dung quy chế phối hợp gồm: Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho ý kiến về chủ trương, định hướng xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hai bên cũng thống nhất một số nguyên tắc, trách nhiệm và phương pháp trong quá trình phối hợp.


THÀNH NAM