11:06, 16/06/2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Sáng 16-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

             . Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1).

 

Sáng 16-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, với tỷ lệ tán thành đạt 95,78%, không có đại biểu nào không tán thành.

 

Toàn cảnh phiên họp sáng 16-6
Toàn cảnh phiên họp sáng 16-6

 

Theo đó, Quốc hội đã thông qua quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh. Trong đó, chính sách đặc thù sẽ tạo cơ chế thu hút nguồn lực ngoài ngân sách và tập trung vào 3 đặc thù riêng có của tỉnh là: Phát triển Khu Kinh tế Vân Phong; phát triển huyện Cam Lâm và gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao
Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao

 

Nghị quyết của Quốc hội đã thể chế hóa, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với các Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tạo cơ chế đột phá cho Khánh Hòa phát triển; phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được để ra trong Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bấm nút thông qua nghị quyết
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bấm nút thông qua nghị quyết

 

. Cũng trong phiên làm việc sáng 16-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1), với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 93,78%.

 

Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông quaNghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)
Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)

 

Nghị quyết này có ý nghĩa rất to lớn đối với hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa nói riêng và cả khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên nói chung. Đây là dự án giao thông quan trọng có tính chất liên kết vùng, kết nối giữa các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Duyên hải miền Trung. Khi tuyến đường này được đầu tư xây dựng và hoàn thành sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, nông lâm sản chủ lực của các địa phương trong khu vực được giao thương; đồng thời, phục vụ nhu cầu vận tải nhanh, an toàn, thúc đẩy phát triển du lịch, kết nối giữa “rừng” với “biển”…

 

Việc Quốc hội thông qua 2 nghị quyết quan trọng này đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng, động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng, phát triển tỉnh theo định hướng Nghị quyết 09 đã đề ra.

 

HẢI LĂNG