Thống nhất xin chủ trương chuyển đổi rừng thực hiện hồ Ka Tơ

Thứ Năm, 16/06/2022, 22:17 [GMT+7]

Thống nhất xin chủ trương chuyển đổi rừng thực hiện hồ Ka Tơ

Ngày 16-6, Hội đồng thẩm định tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ (xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn). Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hồ chứa nước đầu làng Ka Tơ được UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 10-2020. Sau khi đầu tư, hồ chứa nước có dung tích toàn bộ khoảng 148.000m3; mục tiêu đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và một phần nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân xã Ba Cụm Nam. Hồ Ka Tơ có diện tích xây dựng khoảng 6,51ha. Trong đó, có 0,71ha rừng trồng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất chủ trương trình cấp có thẩm quyền về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Ông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương chuyển đổi rừng tại kỳ họp sắp tới; nghiên cứu, bổ sung phương án tận thu lâm sản, trồng rừng thay thế.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích