10:05, 05/05/2022

Tin hoạt động Mặt trận

. Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh chủ trì đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ năm 2021 đến tháng 4-2022 tại các xã: Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Phú, Diên Sơn, Diên Toàn và Thanh tra Nhà nước huyện.

. Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh chủ trì đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ năm 2021 đến tháng 4-2022 tại các xã: Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Phú, Diên Sơn, Diên Toàn và Thanh tra Nhà nước huyện.


Qua giám sát tại các địa phương, đơn vị cho thấy, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc quy định về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch; công tác cải cách hành chính được quan tâm… Ngoài ra, đoàn giám sát đã chỉ ra một số hạn chế như: chưa đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; công chức phụ trách phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực kiêm nhiệm nên công tác tham mưu cho lãnh đạo chưa được sâu sát…


. UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã Ba Cụm Bắc, gồm: hộ bà Mấu Thị Oánh (thôn Dốc Trầu) và Mấu Thị Khuỷnh (thôn Tha Mang). Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.


Nhân dịp này, Mặt trận huyện và xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế...


. UBMTTQ Việt Nam xã Diên Điền (Diên Khánh) vừa phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Đại Điền Đông 3 ra mắt mô hình “Tủ sách pháp luật”. Tủ sách được đặt tại Nhà Văn hóa thôn Đại Điền Đông 3 với hơn 100 cuốn sách, tạp chí, gồm: Chính trị, pháp luật, văn học, sức khỏe đời sống, biển đảo Việt Nam… Thời gian đọc sách: sáng từ 7 giờ đến 10 giờ; chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam xã sẽ nhân rộng mô hình tại các khu dân cư trên địa bàn xã.


. UBMTTQ Việt Nam xã Diên Thạnh (Diên Khánh) vừa phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Trường Thạnh triển khai thực hiện mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” trên địa bàn thôn. Tuyến đường có chiều dài gần 2km, được treo 30 lá cờ Tổ quốc. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình do người dân trên địa bàn thôn đóng góp.


. UBMTTQ Việt Nam xã Diên An (Diên Khánh) vừa ra mắt mô hình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại 2 thôn  Phú Ân Nam 3 và Phú Ân Nam 5.

 

Tuyến đường cờ Tổ quốc tại thôn Trường Thạnh.  Ảnh do Mặt trận tỉnh cung cấp

Tuyến đường cờ Tổ quốc tại thôn Trường Thạnh. Ảnh do Mặt trận tỉnh cung cấp


Tuyến đường tại thôn Phú Ân Nam 3 có chiều dài 1.100m, được treo 40 lá cờ Tổ quốc với tổng kinh phí 5,4 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,5 triệu đồng và ngày công lắp đặt. Tuyến đường cờ Tổ quốc tại thôn Phú Ân Nam 5 có tổng chiều dài 800m, có 25 vị trí lắp đặt, tổng kinh phí thực hiện 3,5 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1 triệu đồng và ngày công lắp đặt.

 

K.H