10:05, 05/05/2022

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.


Theo đó, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực và kiểm tra một số chuyên đề. Đối với các cơ quan đầu mối tham mưu CCHC, tỉnh sẽ kiểm tra thêm chức trách tham mưu thực hiện các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác CCHC.


Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại ít nhất 5 cơ quan thuộc khối sở; 2 cơ quan thuộc khối cơ quan ngành dọc; 3 đơn vị cấp huyện, 4 đơn vị thuộc và trực thuộc khối UBND cấp huyện; 2 đơn vị thuộc khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và ít nhất 6 đơn vị thuộc khối UBND cấp xã. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra chuyên đề về việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử và về tài chính công.


Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trong 2 đợt: Đợt 1, kiểm tra toàn diện tại Sở Xây dựng trong tháng 5; đợt 2, từ tháng 6 đến tháng 9, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề tại một số đơn vị, địa phương.


N.V