10:05, 05/05/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần đưa luật đi sâu vào đời sống.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, góp phần đưa luật đi sâu vào đời sống.


Tuyên truyền sâu rộng


Căn cứ Kế hoạch số 411 ngày 17-5-2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai luật, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, đơn vị BĐBP tỉnh được giao nhiệm vụ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm thống nhất, đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Cán bộ, đoàn viên Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ninh Phước.

Cán bộ, đoàn viên Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ninh Phước.


Theo Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, để Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi sâu vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến cơ sở. Lực lượng báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ở địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cấp huyện, xã và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng chuyên trách. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, như: Đăng tải toàn bộ nội dung của luật trên cổng thông tin điện tử, thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền lưu động và tập trung tại các hội nghị; in và cấp phát tờ rơi tuyên truyền…  


Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, nhất là đối với các xã, phường biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số, BĐBP tỉnh chỉ đạo đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt với các chi bộ tổ dân phố, thôn xóm; đội vận động quần chúng tăng cường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.


Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ


Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh vừa phải làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Trong đó, đoàn viên, thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong các hoạt động, phong trào của đơn vị. Song song với thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, kịp thời ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và thực hiện tốt công tác phòng dịch, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn biên giới. Từ đó, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện.


Đặc biệt, từ khi Luật Biên phòng Việt Nam chính thức có hiệu lực thi hành, đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, các trường cao đẳng, đại học tổ chức nhiều chương trình giao lưu “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về khu vực biên giới hải đảo, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phong trào đoàn giữa các cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam được xác định là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm. Mới đây, tại xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa), cán bộ, đoàn viên Đồn Biên phòng Ninh Phước phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang tổ chức chương trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Trung Triều - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa nội dung ký kết thành những hành động cụ thể, thường xuyên và mang tính giáo dục cao; huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm làm cho phong trào lan tỏa ngày càng sâu rộng, đặc biệt là tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam đến tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường”.

 

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 11-11-2020 tại kỳ họp thứ 10. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022 và thay thế Pháp lệnh BĐBP. Luật gồm 6 chương, 36 điều, quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng; quy định, phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...


Nam Huệ