09:05, 03/05/2022

Hội nghị Thành ủy Cam Ranh lần thứ 8

Thành ủy Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8.

 

Thành ủy Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8.


Tại hội nghị, Thành ủy thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II. Thành ủy cũng đã xem xét, thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, giai đoạn 2022 - 2025…


Quý I/2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 25 triệu USD, tăng 7,3%; tổng thu ngân sách tăng 29,7%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; các chế độ an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến.


LÊ NGÂN