09:05, 03/05/2022

Thường trực Tỉnh ủy: Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động Tháng Nhân đạo

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh về triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022 (tháng 5).

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh về triển khai Tháng Nhân đạo năm 2022 (tháng 5).

 

Đồng chí Hà Quốc Trị -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.


Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý các hoạt động nhân đạo, tạo điều kiện thuận lợi để hội CTĐ các cấp triển khai thực hiện tốt các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2022 đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đi đôi với đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực, đảm bảo thiết thực, sử dụng hiệu quả, tránh phô trương hình thức và không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để hội CTĐ các cấp tổ chức lễ phát động, tôn vinh, khen thưởng, kiểm tra, giám sát về việc triển khai và thực hiện Tháng Nhân đạo; khẩn trương đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ. Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị triển khai tốt các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2022, đảm bảo tính đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp trong vận động nguồn lực và đối tượng hưởng lợi, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo; tích cực tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Tháng Nhân đạo…


C.Đan