09:05, 03/05/2022

Diên Khánh: Chủ tịch UBND huyện đối thoại với thanh niên

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2022 với chủ đề "Giải quyết việc làm và hỗ trợ phát triển sản xuất".

UBND huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2022 với chủ đề “Giải quyết việc làm và hỗ trợ phát triển sản xuất”.


Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn đặt câu hỏi đối với lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, ngành về giúp thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, giải quyết việc làm; việc xuất khẩu lao động; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay; công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghề cho đoàn viên, thanh niên; các chế độ đãi ngộ, hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma túy trong học đường…


Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban, ngành của huyện đã trực tiếp giải đáp, trao đổi về các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.


BẢO NGUYÊN