09:05, 03/05/2022

Cam Ranh: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị

Thành ủy Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
 

Thành ủy Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
 
10 năm qua, Thành ủy Cam Ranh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Công tác bảo đảm quyền trẻ em được thực hiện đúng quy định, việc huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả. Ngân sách thành phố chi cho công tác trẻ em khoảng 350 triệu đồng/năm; nguồn vận động thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và xã, phường trung bình 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên các cấp đã nhận đỡ đầu 134 trẻ em với tổng số tiền hỗ trợ hơn 460 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã trao hàng nghìn suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng…
 
Dịp này, UBND TP. Cam Ranh đã khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong 10 năm qua.
 
LÊ NGÂN