Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 8

Thứ Hai, 06/12/2021, 22:00 [GMT+7]

Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 8

. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022


. Thảo luận các nội dung về công tác xây dựng Đảng


Chiều 6-12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; các báo cáo tài chính về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022 - 2024. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 165 của Tỉnh ủy về phương án quản lý, khai thác, kinh doanh yến sào và đề xuất phương thức bán yến sào khai thác niên vụ 2021. Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng: Đề án bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình công tác năm 2022 và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022…

 

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy.


Báo cáo tại hội nghị, đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho biết, năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát khiến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên kinh tế của tỉnh đã dần phục hồi; giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, nhiều công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu được triển khai thi công; thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt kết quả tích cực với 22 dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 5.844 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2021, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh vẫn có tăng trưởng dương (thu cân đối ngân sách ít nhất đạt 100%, có thể vượt chỉ tiêu đề ra; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 53.895 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020…). Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị tỉnh trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ông đề nghị, trong thời gian tới và năm 2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương để triển khai các nội dung liên quan đến đề án tổng kết Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị theo đúng tiến độ đã đề ra, bảo đảm đạt hiệu quả cao để báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 1-2022; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch, khẩn trương hoàn thành việc lập và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch quan trọng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, có tính đột phá và tính khả thi cao khi tích hợp các quy hoạch vào quy hoạch chung của tỉnh. Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu trong năm 2022, toàn tỉnh phải tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, chú trọng triển khai các giải pháp mang tính đột phá, cách làm mới thu hút những dự án lớn từ các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển cho tỉnh; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo hướng xây dựng nền tảng dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm.


X.T
 

.

các thông tin tiện ích