10:12, 05/12/2021

Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện

Thời gian qua, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh toàn diện; sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thời gian qua, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh toàn diện; sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.


Quản lý nguồn dự bị động viên chặt chẽ


Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 là doanh nghiệp quốc phòng - an ninh (trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu quân đội), với nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu phục vụ cho các đơn vị quân đội và thực hiện kết hợp quốc phòng với kinh tế. Hàng năm, đơn vị tiếp nhận, bảo quản, cấp phát hàng trăm nghìn mét khối xăng dầu các loại cho các đơn vị trong toàn quân và phục vụ dân sinh. Cùng với đó, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cam Ranh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% kế hoạch.

 

Công ty tổ chức huấn luyện cho quân nhân dự bị năm 2021.

Công ty tổ chức huấn luyện cho quân nhân dự bị năm 2021.


Hàng năm, sau khi có kế hoạch kiểm tra, huấn luyện quân nhân dự bị của Bộ Quốc phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch phúc tra nguồn DBĐV trình lãnh đạo chỉ huy phê duyệt, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương triển khai công tác phúc tra nguồn DBĐV. Sau khi được cơ quan quân sự địa phương phân bổ nguồn cho các xã, phường, đơn vị tổ chức lực lượng trực tiếp đến từng nhà quân nhân dự bị (QNDB) để phúc tra, quản lý nguồn theo đúng quy định. Hiện nay, tỷ lệ quân số sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 98% so với chỉ tiêu. Hàng năm, tỷ lệ kiểm tra sẵn sàng động viên quân số tham gia kiểm tra đạt 100%.


Nâng cao chất lượng huấn luyện


Để nâng cao chất lượng về mọi mặt của lực lượng QNDB, hàng quý, đơn vị thường xuyên họp chi trả phụ cấp, nắm chắc tình hình của QNDB tại địa phương về tư tưởng chính trị, tình hình đời sống gia đình, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các QNDB gặp khó khăn… Về mặt nghiệp vụ, hàng năm, đơn vị tổ chức huấn luyện QNDB theo kế hoạch cấp trên giao. Trong đó, đơn vị tổ chức huấn luyện khung B 15 ngày; huấn luyện chuyên nghiệp quân sự 30 ngày, đảm bảo về chất lượng huấn luyện cũng như nghiệp vụ cho QNDB, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ huấn luyện theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ đến từng khâu, từng nhiệm vụ cụ thể; đảm bảo vật chất, dụng cụ, sửa chữa máy móc, bảo quản các trang thiết bị. Bên cạnh đó, làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với chính quyền và cơ quan quân sự địa phương để làm công tác tư tưởng, động viên quân nhân tham gia tập trung huấn luyện đạt quân số cao nhất. Cùng với đó, đơn vị đã chủ động tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, tác phong, phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ khung quản lý và giáo viên huấn luyện. Các mặt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện được chú trọng bảo đảm chất lượng, đúng quy định.


Trong huấn luyện, đơn vị luôn bám sát phương châm  “Động viên là trọng tâm, đi trước, huấn luyện đi sâu, thiết thực, vững chắc; chú trọng về huấn luyện thực hành”. Trong đó, thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công tác động viên tư tưởng, công tác quản lý và huấn luyện, làm cho QNDB thấm nhuần sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành nền nếp, chế độ, kỷ luật quân đội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện. Trong huấn luyện thực hành, QNDB được rèn luyện thuần thục nhiều kỹ năng của bộ đội xăng dầu như: xử lý các tình huống cháy nổ, bảo quản, xử lý các sự cố đường ống xăng dầu, vận hành và làm chủ nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại của ngành… Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện đạt 98%; kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi.


Đại tá Đậu Huy Hà - Giám đốc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 cho biết: “Thời gian qua, công tác tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn QNDB luôn được chúng tôi tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Nhờ đó, tỷ lệ quân số sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt cao. Đồng thời, hàng năm, đơn vị tổ chức huy động QNDB tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đúng chuyên nghiệp quân sự, đúng biên chế đơn vị, thời gian quy định, quân số tham gia huấn luyện đạt 98% trở lên, bảo đảm nâng cao chất lượng toàn diện, sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống”.


THẾ ANH