09:11, 01/11/2021

Từ ngày 1-11 tổ chức lại việc tiếp công dân

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo tổ chức lại việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 26 đường Hùng Vương, TP. Nha Trang) kể từ ngày 1-11.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo tổ chức lại việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 26 đường Hùng Vương, TP. Nha Trang) kể từ ngày 1-11.


UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phải thực hiện quét mã QR, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5K”, hạn chế tập trung đông người và phải có thẻ xanh Covid hoặc thẻ vàng Covid hoặc Giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc người đã điều trị khỏi Covid-19.


Đồng thời, UBND tỉnh vẫn khuyến khích công dân tiếp tục gửi đơn thư qua dịch vụ bưu chính, hạn chế đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân và cộng đồng.


Hiền Tâm