09:11, 01/11/2021

Tập huấn kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 1-11, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 35 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh.

 

Sáng 1-11, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 35 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Khánh Vĩnh.


Trong 2 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng các nội dung gồm: Chính sách dân tộc, chính sách đối với người có uy tín; kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số hiện nay và phương hướng thời gian tới; triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025...


Thế Tài