10:10, 31/10/2021

Huyện ủy Khánh Sơn: Quán triệt Quy định 22 và 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Vừa qua, Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 22, Quy định 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho huyện ủy viên; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên các ban tham mưu của Huyện ủy; cán bộ văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn…

Vừa qua, Huyện ủy Khánh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 22, Quy định 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho huyện ủy viên; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo và chuyên viên các ban tham mưu của Huyện ủy; cán bộ văn phòng đảng ủy các xã, thị trấn…


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Quy định 22 ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy định 24 ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01 ngày 28-9-2021 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.


Đinh Luận