11:11, 17/11/2021

Bí thư Huyện ủy Cam Lâm làm việc với Đảng ủy xã Cam Hải Đông

Sáng 17-11, ông Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm (Khánh Hòa) làm việc với Đảng ủy xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn.

 

Sáng 17-11, ông Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Huyện ủy Cam Lâm (Khánh Hòa) làm việc với Đảng ủy xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn.


Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện song song nhiệm vụ phòng, chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội cho người dân; tập trung làm tốt công tác tuyển quân; thường xuyên kiểm tra các nơi có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đầm Thủy Triều; nghiên cứu thành lập tổ hợp tác xã, phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao bền vững...


Hoài Thương