11:11, 17/11/2021

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn

Ngày 17-11, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND huyện Khánh Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

 

Ngày 17-11, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND huyện Khánh Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương.


Hiện nay, Khánh Sơn có 29 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là những người luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết các dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tại địa phương được triển khai đầy đủ theo quy định, qua đó động viên đội ngũ này phát huy vị trí, vai trò của mình trong vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...


Qua giám sát, đoàn đề nghị địa phương nghiên cứu triển khai hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong việc lựa chọn, công nhận, phát huy vai trò của người có uy tín; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tại địa phương. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương liên quan đến việc bổ sung chính sách đối với người có uy tín; độ tuổi bầu chọn người có uy tín; chế độ phụ cấp cho đối tượng này...


HẢI LĂNG