02:09, 16/09/2021

Tiếp tục phát động vận động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 đã tổ chức chương trình trực tuyến toàn quốc tiếp tục phát động vận động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 đã tổ chức chương trình trực tuyến toàn quốc tiếp tục phát động vận động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hoà, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham dự.

 

Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa
Các đại biểu tham dự chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa
 
Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Trưởng Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lực lượng vũ trang; doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tổ chức quốc tế người Việt Nam ở nước ngoài; các tôn giáo; tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm “người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid 19. Tiểu ban Vận động và huy động xã hội cam kết sử dụng đúng các quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.
 
Ngay sau lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… tổng kinh phí hơn 274 tỷ đồng; trong đó hơn 73 tỷ đồng tiền mặt và hàng hoá nhu yếu phẩm trị giá hơn 200 tỷ đồng. Từ nguồn lực tiếp nhận, Tiểu ban đã tiến hành phân bổ kinh phí và hàng hóa cho một số tỉnh, thành trong cả nước.
 
Nhân dịp này, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội đã ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mattran.org.vn.
 
C. VÂN