09:09, 15/09/2021

Sẽ phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng

Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch xây dựng và hạ tầng đô thị Hoàng An vừa hoàn thiện Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035. Theo đó, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch định hướng Cam Ranh phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.

Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch xây dựng và hạ tầng đô thị Hoàng An vừa hoàn thiện Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035. Theo đó, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch định hướng Cam Ranh phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.


Ông Lương Đức Hải - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, trong thời gian qua, TP. Cam Ranh có nhiều thay đổi về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, du lịch, kết cấu hạ tầng. Trên địa bàn thành phố đang triển khai một số dự án mang tính động lực, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đời sống cộng đồng dân cư tại địa phương. Bên cạnh đó, từ trước đến nay, các quy hoạch trên địa bàn thành phố còn bất cập, thiếu đồng bộ. Do vậy, cần có sự rà soát, đánh giá, cập nhật điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.

 

Một góc TP. Cam Ranh.

Một góc TP. Cam Ranh.


Theo Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch xây dựng và hạ tầng đô thị Hoàng An, phạm vi điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ diện tích TP. Cam Ranh 32.502,9ha. Về quy hoạch sử dụng đất, sẽ điều chỉnh và cập nhật các quỹ đất ở phù hợp với những dự án và quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, phù hợp với hiện trạng dân cư đang sinh sống và đất Nhà nước đã giao, như: Khu dân cư vùng 4 Hải quân, Khu dân cư Nghĩa Cam, Khu dân cư Nghĩa Phú và một số khu vực khác… Ngoài ra, sẽ điều chỉnh các khu chức năng công cộng không còn phù hợp với thực tế sử dụng đất và các định hướng phát triển đô thị. Đặc biệt, nhiệm vụ sẽ chú trọng điều chỉnh các dự án các quy hoạch chi tiết, phân khu chậm triển khai, không triển khai, không còn phù hợp với các quy định mới, cụ thể là Quyết định 44 ngày 22-9-2015 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh.


Về hạ tầng giao thông, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sẽ tập trung cải tạo và nâng cấp mạng lưới giao thông chính thuộc khu vực nội thành ở các phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa... Trên cơ sở đó, tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới giao thông chính ra các khu vực phụ cận để phát triển mới các khu chức năng và tiện ích xã hội; điều chỉnh lại hướng tuyến đường tránh Quốc lộ 1 về phía đông núi Hòn Rồng; điều chỉnh lộ giới các tuyến đường cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; mở rộng trên cơ sở các tuyến đường hiện hữu để thuận lợi cho công tác quản lý chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và phù hợp với tình hình phát triển của đô thị.


Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho biết, nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch định hướng Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật khu vực phía nam của tỉnh; là đô thị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cảng, khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Cam Ranh sẽ là đầu mối giao thông quốc tế, vùng, là khu vực có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, địa phương ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ vận tải biển; nuôi tôm hùm tập trung đảm bảo môi trường bền vững; phát triển mạnh hậu cần nghề cá với cảng cá động lực đang xây dựng có thể phục vụ cho tàu có công suất lên đến 2.000CV, lượng hàng qua cảng khoảng 120.000 tấn/năm.

 

Theo Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch xây dựng và hạ tầng đô thị Hoàng An, Cam Ranh có vị trí quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh của quốc gia. Do đó, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn hơn các địa phương khác trong khu vực; chưa tạo được môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng mức huy động vốn đầu tư toàn xã hội còn hạn chế. Việc tạo ra một cơ chế thu hút vốn đầu tư vừa đảm bảo đáp ứng hài hòa được yêu cầu về giữ vững an ninh - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố là thách thức lớn, cần có sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.


VĂN KỲ