02:09, 16/09/2021

Kiểm tra địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Nha Trang

Sáng 16-9, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm việc triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn TP. Nha Trang. 

Sáng 16-9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào trên địa bàn TP. Nha Trang. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Tổ 1 Duy Hà, Tổ 3 Duy Phước (phường Xương Huân), thôn Phú Vinh 2 (xã Vĩnh Thạnh), đoàn đã làm việc với các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào của thành phố.

 

Các thành viên của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại Tổ 3 Duy Phước (phường Xương Huân).
Các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại Tổ 3 Duy Phước (phường Xương Huân).

 

Đến thời điểm này, TP. Nha Trang đã thành lập được 376 tổ tự quản và 409 chốt kiểm soát ở 363 thôn, tổ dân phố. Trong đó, ở khu vực bình thường mới (vùng xanh) có 337 tổ tự quản và 360 chốt kiểm soát. Các tổ tự quản đều có quyết định thành lập theo đúng quy định. Tại các chốt kiểm soát được trang bị cơ bản về cơ sở vật chất và vật tư y tế.

 

Chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh ở Tổ 1 Duy Hà (phường Xương Huân).
Chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh ở Tổ 1 Duy Hà (phường Xương Huân).

 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng việc đo thân nhiệt, khai báo y tế bắt buộc chưa được thực hiện triệt để ở một số chốt; việc khử khuẩn phương tiện ra vào vùng xanh chưa thực hiện được; ở nhiều chốt vùng xanh vẫn chưa lập sổ theo dõi chặt chẽ người ra vào…

 

Các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát ở thôn Phú Vinh 2.
Các thành viên của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát ở thôn Phú Vinh 2.

 

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TP. Nha Trang trong việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phong trào, nhất là việc toàn thành phố đang nỗ lực để đến cuối tháng 9 sẽ không còn khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Tuy nhiên, thành phố cũng cần lưu ý kiểm tra, đánh giá, thống nhất lại thành phần, số lượng thành viên của các tổ tự quản; khắc phục một số bất cập trong việc bố trí, thiết lập các chốt kiểm soát; tránh những xung đột tại các chốt kiểm soát; việc vận dụng Chỉ thị số 18 ngày 7-9-2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa chưa nhất quán; kinh phí, vật tư hỗ trợ cho các tổ tự quản, chốt kiểm soát còn thiếu…

  

N.T