10:09, 27/09/2021

Hướng đến mục tiêu xây dựng Cam Lâm trở thành vùng đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và kết nối quốc tế

Ngày 27-9, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021.

 

Ngày 27-9, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021.


Theo đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu phát triển của huyện theo định hướng trở thành “vùng đô thị sân bay hiện đại, sinh thái và kết nối quốc tế” trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa huyện Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng mới khu vực vịnh Cam Ranh, kết nối TP. Cam Ranh và TP. Nha Trang. Đồng thời, huyện cần quan tâm công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển vùng đô thị mới mang tầm khu vực và quốc tế; chú trọng xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách có đẳng cấp, thương hiệu trong và ngoài nước; chủ động kiến nghị UBND tỉnh xem xét, khắc phục các vấn đề còn trùng lặp, chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, nhất là công tác quản lý tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; quan tâm, tích cực triển khai chuyển đổi số để bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển của huyện.

 

Một góc khu du lịch Bãi Dài, Cam Lâm
Một góc khu du lịch Bãi Dài, Cam Lâm


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để tích hợp mục tiêu phát triển của huyện vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Bên cạnh đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó phải khẩn trương rà soát, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện, quan tâm bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt quy định, không để xảy ra sai phạm.


XUÂN THÀNH