03:09, 27/09/2021

Thành lập Chi bộ Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa

Sáng 27-9, Chi bộ cơ sở Đảng Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Sáng 27-9, Chi bộ cơ sở Đảng Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã trực tiếp trao Quyết định cho ông Lê Xuân Hải (Bí thư Chi bộ) và ông Nguyễn Xuân Hà (Phó Bí thư Chi bộ). Chi bộ Đảng của Hội Luật gia tỉnh có 7 đảng viên đang công tác tại Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia và Chi nhánh Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Khánh Hòa.

 

Bà Phạm Thị Khánh Hương trao Quyết định cho ông Lê Xuân Hải và ông Nguyễn Xuân Hà.
Bà Phạm Thị Khánh Hương trao Quyết định cho ông Lê Xuân Hải và ông Nguyễn Xuân Hà.

 

Sau 32 năm thành lập (từ 1989), đây là lần đầu tiên Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa được thành lập Chi bộ Đảng. Chi bộ cơ sở Đảng Hội Luật gia tỉnh sẽ là hạt nhân lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhất là các nhiệm vụ Chính trị của Hội Luật gia Việt Nam, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của đất nước ta.

 

Lê Bình An