09:09, 28/09/2021

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ 14

Ngày 28-9, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Ngày 28-9, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.


Hội nghị đã thông qua báo cáo quý III năm 2021. Theo đó, trong quý, các cấp công đoàn cơ sở đã triển khai tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Các cấp công đoàn cơ sở đã vận động hơn 120 đoàn viên tham gia hiến hơn 90 đơn vị máu; tích cực vận động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 được hơn 886 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 37 công đoàn cơ sở tham gia đóng góp hơn 1 tỷ đồng gửi về UBMTTQ Việt Nam tỉnh…


Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.


V.G