01:01, 05/01/2021

Quy chế dân chủ phải đi vào vấn đề cụ thể

Đó là chỉ đạo của ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại cuộc họp tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào sáng ngày 5-1.

 

Đó là chỉ đạo của ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại cuộc họp tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào sáng ngày 5-1.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2020 cấp uỷ đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp về chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ngày càng được nâng cao, từng bước đi vào nề nếp. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình được tổ chức thực hiện khá nghiêm túc, góp phần phát huy, mở rộng dân chủ, tạo đồng thuận trong xã hội. Trong năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách hành chính và công tác dân vận của chính quyền được nâng cao theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khắc phục tình trạng chính trị hoá, hình thức.

 

Đồng chí Hà Quốc Trị kết luận cuộc họp
Ông Hà Quốc Trị kết luận cuộc họp

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, còn mạng nặng hình thức, đối phó; vấn đề công khai minh bạch tài chính, quy hoạch đất đai… ở một số chương trình, dự án chưa đúng quy định. Vai trò của công đoàn cơ sở chưa rõ nét, việc triển khai đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động ở một số nơi chưa tốt. Bên cạnh đó, công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân vẫn chưa dứt điểm, kịp thời.

 

Kết luận cuộc họp, ông Hà Quốc Trị khẳng định, dân chủ là một chủ trương lớn, nếu thực hiện tốt thì các vấn đề khác cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ông yêu cầu các đơn vị thực hiện dân chủ phải đi vào thực chất, vào các vấn đề cụ thể của cuộc sống, không chung chung. Trong năm 2021, các đơn vị phải tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với với các cơ quan, đơn vị và địa phương theo chương trình định kỳ và đột xuất. Ngoài ra,  đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy tính hiệu quả của tổ chức công đoàn…

 

Đình Lâm