10:01, 04/01/2021

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Khảo sát Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền

Chiều 4-1, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý, khai thác để nghiên cứu về việc nâng cấp.

Chiều 4-1, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa khảo sát thực tế Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý, khai thác để nghiên cứu về việc nâng cấp.

 

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát  Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền.


Dự kiến, chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước này sẽ được HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 14 sắp tới. Theo đề xuất của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, dự án Hệ thống cấp nước Diên Sơn - Diên Điền có tổng mức đầu tư khoảng 7,18 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là nâng công suất hệ thống cấp nước lên 3.200m3/ngày đêm; mở rộng cấp nước đến các khu vực cấp nước yếu, các khu vực chưa được tiếp cận nguồn nước sạch trên địa bàn xã Diên Sơn và Diên Điền.


Qua khảo sát, ban sẽ có thêm cơ sở để thẩm tra dự án này trước khi báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.


HẢI LĂNG