100% huyện, xã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình

Thứ Tư, 09/09/2020, 21:49 [GMT+7]

100% huyện, xã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình

Sau 15 năm hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay, toàn tỉnh có 86% cơ quan, 87% gia đình, 85% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt mục tiêu nghị quyết đề ra); 100% huyện, xã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình, hoạt động hiệu quả; công tác bình đẳng giới được quan tâm đúng mức, nhận thức của cộng đồng và xã hội về bình đẳng giới không ngừng nâng lên, công tác bảo vệ trẻ em được quan tâm; tỷ lệ bạo lực trong gia đình và tệ nạn xã hội giảm bình quân hàng năm từ 10 đến 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,4% năm 2010 xuống còn 3,06% năm 2019; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, số lao động có việc làm tăng bình quân 11.400 người/năm. Các chính sách xã hội luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt; đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo ở nông thôn, phát triển nhà ở xã hội.


T.Trúc

 

.

các thông tin tiện ích