09:09, 09/09/2020

Xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch tại Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn TP. Nha Trang.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, cho phép các chủ đầu tư dự án nhóm 1 và nhóm 2 tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, nếu phương án kiến trúc quy hoạch của dự án mâu thuẫn với đồ án quy hoạch phân khu thì giao UBND TP. Nha Trang tiến hành nghiên cứu, rà soát, cập nhật và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật.


Đối với các dự án thuộc nhóm 3, UBND tỉnh thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND TP. Nha Trang tiến hành nghiên cứu quy mô các công trình đã được thỏa thuận trước đây, rà soát, cập nhật, khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo, phù hợp với quy định của pháp luật; giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP. Nha Trang thông báo chủ trương đến các chủ đầu tư dự án nêu trên để biết và thực hiện; đồng thời hướng dẫn UBND TP. Nha Trang và các tổ chức, nhà đầu tư thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện nay, đối với công trình đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn TP. Nha Trang, sở phân chia thành 3 nhóm theo tiến độ xây dựng và khu vực quy hoạch. Nhóm 1 là các dự án UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng và đã triển khai thi công xây dựng. Nhóm 2 là các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu nhưng chưa phù hợp quy hoạch phân khu và đã triển khai thi công xây dựng. Nhóm 3 là các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, chưa được cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng hoặc đã được cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng.


V.K