10:08, 21/08/2020

Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX

Ngày 21-8, Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng 299 đại biểu đại diện cho 5.740 đảng viên toàn thị xã tham dự.

 

. Ông Tống Trân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy


Ngày 21-8, Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng 299 đại biểu đại diện cho 5.740 đảng viên toàn thị xã tham dự.

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội

 

 

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Đại hội
Tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng 


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị ủy Ninh Hòa đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế do Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đề ra. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 13,23%; ngành dịch vụ - du lịch - thương mại tăng 14,72%; sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4,21%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 33.792 tỷ đồng, tăng 24%/năm. Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 21%/năm. Thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Ninh Thủy, dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đạt  2,58 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong 5 năm gần 14.167 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.041 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.740 đảng viên.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đảng bộ xác định tiếp tục thực hiện phát triển thị xã thành vùng kinh tế động lực phía bắc của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

<p style=

Ông  Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị thời gian tới, bên cạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa cần quan tâm nghiên cứu, lãnh đạo thị xã tập trung tối đa nguồn lực đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án lớn trên địa bàn; định hướng phát triển công nghiệp bền vững, dịch vụ du lịch xứng tầm, phát triển nền nông nghiệp đặc hữu, công nghệ cao. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 vị. Ông Tống Trân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy.


Hồng Đăng