09:08, 24/08/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX

Ngày 24-8, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy...

. Ông Mấu Văn Phi được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy


Ngày 24-8, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và 170 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên toàn huyện tham dự.

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 9,3%/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế địa phương dịch chuyển đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.441 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,46%/năm. Các nguồn lực đầu tư cho phát triển được quản lý, phân bổ, sử dụng có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 430 đảng viên, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền từ huyện đến cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế...

 

Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Ông Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Phát biểu chỉ đạo, ông Hà Quốc Trị đề nghị nhiệm kỳ tới, địa phương đề ra những giải pháp mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh...; phấn đấu đưa thị trấn Khánh Vĩnh đến năm 2025 trở thành đô thị loại 4 theo mục tiêu đề ra; quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tranh thủ tốt các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 vị. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu ông Mấu Văn Phi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Vĩnh Thành