10:08, 23/08/2020

Cam Ranh: Nhân rộng nhiều gương điển hình, người tốt việc tốt

Theo báo cáo của UBND thành phố Cam Ranh, qua 20 năm (2000 - 2020) thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thành phố đã xây dựng được nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được ban chỉ đạo các cấp quan tâm triển khai, nhân rộng.

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, qua 20 năm (2000 - 2020) thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thành phố đã xây dựng được nhiều gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được ban chỉ đạo các cấp quan tâm triển khai, nhân rộng.


Trong số này, có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến về xây dựng đời sống văn hóa được khen thưởng, trong đó cấp huyện hơn 120 người, cấp xã hơn 150 người. Ngoài ra, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển, đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức của nhân dân; đời sống kinh tế của người dân từng bước ổn định và phát triển, giảm hộ nghèo, không còn hộ đói, xóa được nhà tranh tre, dột nát, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển lành mạnh. Bên cạnh đó, thành phố còn thực hiện tốt nhiều phong trào khác như: Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; cựu chiến binh gương mẫu…


Từ nay đến năm 2025, TP. Cam Ranh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vai trò, nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung, tiêu chí đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”…


N.Thanh