01:08, 24/08/2020

Điểm sáng cải cách hành chính ở khối huyện

Khắc phục hạn chế đặc thù của miền núi, những năm qua, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã nỗ lực cải cách hành chính và trở thành đơn vị dẫn đầu khối huyện về công tác này.

 

Khắc phục hạn chế đặc thù của miền núi, những năm qua, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) và trở thành đơn vị dẫn đầu khối huyện về công tác này.


Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp


Cuối năm 2015, UBND huyện xây dựng các quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch TTHC; phân cấp, ủy quyền, tuyên truyền CCHC; khảo sát mức độ hài lòng... Một số chỉ tiêu CCHC được huyện ấn định cao hơn tỉnh giao như: Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 2%; đạt 5% hồ sơ mức độ 3 trên tổng số tiếp nhận. Huyện còn triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; số hóa quá trình giải quyết TTHC; đưa toàn bộ TTHC lĩnh vực công an vào phần mềm Một cửa; liên thông giải quyết qua mạng TTHC “3 trong 1” lĩnh vực đất đai, thuế, tài chính kế hoạch, lao động - thương binh và xã hội...

 


Năm 2017, UBND huyện ban hành Quy chế thi đua khen thưởng, quy định đơn vị có 5% hồ sơ trễ hạn trở lên, trong năm không xếp hạng tốt về CCHC sẽ không được công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Cá nhân thụ lý, giải quyết hồ sơ trễ hạn trên 5%/năm không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Người đứng đầu tập thể có xếp hạng CCHC từ trung bình trở xuống không được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không được công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Lãnh đạo huyện còn trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai tin nhắn tự động thông báo tiến độ; chủ trì nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, thanh niên...


Chuyển biến mạnh mẽ


Năm 2015, UBND huyện xếp hạng Yếu về công tác CCHC. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo huyện, các cơ quan hành chính nhà nước đã chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt trong ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính.


Năm 2016, huyện là địa phương đầu tiên áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại cấp xã. Kinh nghiệm gắn kết ISO, Một cửa, CCHC của Khánh Vĩnh được nhiều đơn vị áp dụng hiệu quả.


Năm 2017, tất cả xã, thị trấn của huyện đều được xây dựng bộ phận một cửa, đảm bảo tiếp nhận, giải quyết TTHC. Huyện là địa phương đầu tiên liên thông thành công đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế, lao động - thương binh và xã hội, đất đai, tài chính kế hoạch, thuế... trên phần mềm Một cửa. Huyện cũng đi đầu áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tại cấp xã; sáp nhập 4 hệ thống (UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo) vào UBND huyện; đạt nhiều chỉ tiêu dẫn đầu như: 99,9% hồ sơ đúng hạn; 40,1% hồ sơ mức độ 3; phát sinh 3 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường mức độ 4, dù chưa được tỉnh giao chỉ tiêu. Huyện cũng ghép tờ khai TTHC lĩnh vực đất đai; thí điểm thành công đơn giản hóa TTHC lĩnh vực cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an xã.

 

Từ loại Yếu về kết quả CCHC năm 2015, đến năm 2016, UBND huyện vươn lên loại Tốt và liên tục giữ hạng cho đến nay với chỉ số tăng dần. Huyện cũng liên tục xếp hạng Tốt về mức độ hài lòng. Năm 2019, Khánh Vĩnh dẫn đầu khối UBND huyện về chỉ số CCHC.

Giai đoạn 2018 - 2019, hạ tầng CNTT, thiết bị, trụ sở làm việc toàn huyện được nâng cấp, hỗ trợ đắc lực cho công tác CCHC. Nhiều sáng kiến của huyện được nhân rộng toàn tỉnh, như: Bộ TTHC cấp xã được làm cơ sở dữ liệu cho phần mềm Một cửa điện tử mới, dùng cho UBND cấp xã; ghép tờ khai TTHC lĩnh vực đất đai và thuế trên phần mềm Một cửa điện tử mới; đơn giản hóa TTHC lĩnh vực cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của công an xã... Mới đây, đề tài Áp dụng việc kiểm soát quá trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để liên thông giải quyết TTHC đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến trên phần mềm Một cửa của nhóm tác giả Phòng Nội vụ huyện được UBND tỉnh công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh. Năm 2019, UBND huyện là 1 trong 12 cơ quan, đơn vị trong cả nước được Hội Truyền thông số Việt Nam trao giải Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.  


Bà Lê Thị Kim Hoa - Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, mọi nỗ lực về CCHC của lãnh đạo UBND huyện và cán bộ, công chức, viên chức đều hướng đến mục tiêu cao nhất: Mang lại sự thuận tiện, hài lòng hơn cho người dân. Thời gian tới, phòng sẽ tham mưu UBND huyện tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ CNTT, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC, xây dựng thành công chính quyền điện tử ở cấp cơ sở.


NGUYỄN VŨ