04:07, 28/07/2020

Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (khối 2): Sơ kết 6 tháng đầu năm

Ngày 28-7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (khối 2) tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Ngày 28-7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (khối 2) tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
 
Khối thi đua gồm 5 đơn vị: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả, phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp.

 

Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 
 
6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động thi đua; tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020… 
 
 
Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Báo Khánh Hòa – đơn vị dẫn đầu khối năm 2019 sẽ được nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V. 
 
 
K.D