03:07, 03/07/2020

Giao ban công tác Đoàn cụm Duyên hải Nam Trung bộ

Ngày 3-7, tại TP. Nha Trang, ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm cụm Duyên hải Nam Trung bộ. Đến dự có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

 

Ngày 3-7, tại TP. Nha Trang, ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm cụm Duyên hải Nam Trung bộ. Đến dự có ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn trong cụm đã tập trung tuyên truyền, học tập, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022"; công tác giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị văn hóa của đất nước... Trong tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình đã được các tổ chức đoàn triển khai có hiệu quả như: Tỉnh đoàn Khánh Hòa trồng 3.000 cây xanh, trao 900 suất quà Tết, thực hiện 19 công trình thanh niên; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi triển khai 432 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần 1,4 tỉ đồng; Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện 687 công trình, phần việc thanh niên... Các đơn vị trong cụm đã kết nạp 35.570 đoàn viên mới; giới thiệu 7.852 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 2.181 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

 

6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung một số công tác trọng tâm như: Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên; Tổ chức tốt đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tăng cường đổi mới phương thức nhằm triển khai hiệu quả phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và 3 chương trình đồng hành với thanh niên...

 

VĨNH THÀNH