09:07, 02/07/2020

Cần quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung và bố cục của dự thảo. Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới theo dự thảo, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; ....

Cần quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung và bố cục của dự thảo. Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới theo dự thảo, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; tập trung xây dựng ngành nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Đây thực sự là hướng đi đúng đắn, xu thế phát triển tất yếu trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh trở thành trung tâm kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.


Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận thực tế, hiện nay, ngoại trừ TP. Nha Trang -đơn vị hành chính trung tâm của tỉnh, người dân sống bằng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thì các địa phương khác đời sống người dân chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, tại hầu hết các địa phương, điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” luôn là nỗi ám ảnh của đa phần người dân nông thôn. Trong thời gian qua, tuy các địa phương tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, nông nghiệp, nông dân như: tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất, hợp tác xã; ứng dụng công nghệ trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm tạo tính cạnh tranh; xây dựng nhãn hiệu cho các loại nông sản… Song, có một vấn đề ít được quan tâm đó chính là đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.


Trước nay, các địa phương chỉ chú tâm trong việc đề ra các hướng giải pháp làm sao cho ngành nông nghiệp tăng về năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm nhưng lại ít đề cập đến việc phải tập trung phát triển loại nông sản gì, bán cho ai và bán như thế nào? Do vậy, tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp, ngành, chính quyền địa phương, tỉnh cần quan tâm hơn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu ra nông sản của người dân nông thôn. Có thực hiện tốt vấn đề này, đời sống người dân các địa phương sẽ được nâng cao, từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội lớn của tỉnh.


Mỹ Lộc
(Phường Phước Hải, Nha Trang)