Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ III

Thứ Tư, 01/07/2020, 21:58 [GMT+7]

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ III

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.   

  
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh trình Trung ương phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 14 nghị quyết với 1.824 dự án Nhà nước thu hồi đất và 14 nghị quyết với 490 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng sang mục đích khác. Đồng thời, tham mưu giải quyết 619 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; cấp 61.221 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, cá nhân; hoàn thành hạ tầng nhiều dự án; phối hợp giải quyết 253 hồ sơ liên quan đến khai thác khoáng sản; 312 hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước… 


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy tập trung lãnh đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu kết nạp ít nhất 20 đảng viên mới…


Theo hướng dẫn, đại hội chưa tổ chức bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới mà chỉ bầu 11 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích