Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Thứ Tư, 01/07/2020, 21:58 [GMT+7]

Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, tổ công tác có 8 thành viên, do ông Lê Tấn Phùng - Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ là tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các thông tin, báo cáo từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực hiện BHYT, hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, tạm ứng, thanh toán chi phí và quyền lợi của người tham gia BHYT; giải quyết theo thẩm quyền thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, thành viên tổ công tác hoặc đôn đốc cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết nhanh vướng mắc theo quy định pháp luật; tổng hợp báo cáo kết quả tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.


Thiện Tâm

.

các thông tin tiện ích