09:07, 01/07/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX

Ngày 1-7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ngày 1-7, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đến nay, có 40/40 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện đã được lấy ý kiến góp ý nhiều lần để tiếp thu, hoàn chỉnh. Các văn kiện khác đã chuẩn bị đầy đủ. Huyện ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.


Ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh cơ bản đáp ứng yêu cầu cả về chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, khánh tiết, cơ sở vật chất. Ông yêu cầu Huyện ủy Khánh Vĩnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đại hội. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị cần điều chỉnh bố cục, kết cấu để đảm bảo cân đối, hài hòa; nghiên cứu điều chỉnh chủ đề báo cáo chính trị cho phù hợp; nội dung đánh giá kết quả đạt được cần nêu bật được điểm sáng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, làm sâu sắc thêm kết quả công tác vận động quần chúng trên địa bàn; cập nhật, bổ sung các số liệu để phân tích, đánh giá; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp… Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện theo hướng ngắn gọn, sát thực tiễn địa phương.


K.N