09:07, 02/07/2020

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 2-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ khối khóa VIII; sơ kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 2-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ khối khóa VIII; sơ kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp. Đồng thời hướng dẫn về công tác nhân sự, xây dựng các văn kiện trình đại hội, tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện cấp trên và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, Đảng bộ Khối cũng tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 được quan tâm, có nhiều chuyển biến rõ nét. Toàn Đảng bộ Khối đã kiểm tra 443 lượt tổ chức đảng theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cấp ủy Đảng đã nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của đảng ủy và nghị quyết của cấp mình. Các cấp ủy cơ sở cũng kiểm tra hơn 1.600 đảng viên theo Khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng, trong tổng số đảng viên được kiểm tra có 1 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và cấp ủy đã đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Các cấp ủy cơ sở giám sát thường xuyên đối với 221 tổ chức đảng và 663 đảng viên. Thông qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, ngăn ngừa những thiếu sót, sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên…


Hội nghị đã thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


THÀNH NAM