09:06, 23/06/2020

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III

Ngày 23-6, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức  Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ngày 23-6, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức  Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao có 10 chi bộ trực thuộc, với 160 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh; tham mưu xếp hạng 11 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích cấp tỉnh trên địa bàn lên 176 di tích; gìn giữ, phát huy giá trị 16 di tích cấp quốc gia; hoạt động thư viện, bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng; phong trào thể thao ngày càng lớn mạnh trong nhân dân, thể thao thành tích cao đạt hàng trăm bộ huy chương quốc gia, quốc tế; công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, thực chất hơn…

 

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.


Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sở phấn đấu kết nạp 40 đảng viên mới; hàng năm, có từ 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% chi bộ đạt các yêu cầu cơ bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đảng bộ sở và tập thể Đảng ủy sở phấn đấu hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đến năm 2025, có 100% chi bộ thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát…


Theo hướng dẫn của cấp trên, đại hội chưa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà chỉ bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.


N.T