09:06, 23/06/2020

Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

Chiều 23-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020 - 2025), Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội chủ trì cuộc họp với các thành viên tiểu ban về việc triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội.

Chiều 23-6, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020 - 2025), Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội chủ trì cuộc họp với các thành viên tiểu ban về việc triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên, ông Nguyễn Đắc Tài cơ bản thống nhất với đề xuất triển khai nhiệm vụ của tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho 11 thành viên tiểu ban và dự kiến chương trình đại hội. Riêng về chọn tham luận tại đại hội, ngoài 5 lĩnh vực được giới thiệu viết báo cáo, ông yêu cầu bổ sung thêm báo cáo ở một số lĩnh vực: An sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể thao…


Theo tiến độ dự kiến, hầu hết nhiệm vụ của tiểu ban phải hoàn thành trước ngày 15-8. Riêng dự thảo báo cáo đại hội, chương trình, kịch bản chi tiết đại hội hoàn thành trước ngày 30-7.


N.V